ຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດ-19 ທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ 20.000 ກວ່າຄົນ

ຕາມຂໍ້ມູນຈາກ ສະຫະ ປະຊາຊາດ(ສປຊ) ວັນທີ26 ມີນານີ້, ຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທົ່ວໂລກ ເພີ່ມຂຶ້ນ 20.000 ກວ່າຄົນ ແລະ ຕິດເຊື້ອອີກ 47.000 ກວ່າຄົນ ພວມແຜ່ລະບາດໃນ 182 ປະເທດ ທົ່ວໂລກ. ໃນນີ້ີ້ ອີຕາລີ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 7.503 ຄົນ ຕິດເຊື້ອເກືອບ 75.000 ຄົນ, ຮອງລົງມາ ແອັດສະປາຍ ເສຍຊີວິດ 3.647...

First Master Student Coarses Agreed for Spain

The University will kick off its fall semester lecture series this Wednesday, with the Yes Men. Mike Bonanno and Andy Bichlbaum, a.k.a. the Yes Men, will appear on campus Wednesday, Aug. 26. Their event will...

Finding The Right Foreign College Is Hard

Eat right The bottom line is, we eat too much. Cut back on portions and aim for four to six small meals a day that all include a source of protein such as lean meat,...

Cambridge and Oxford are UK’s Best Universities

The University will kick off its fall semester lecture series this Wednesday, with the Yes Men. Mike Bonanno and Andy Bichlbaum, a.k.a. the Yes Men, will appear on campus Wednesday, Aug. 26. Their event will...

Final Deadline for Europe Applications

The University will kick off its fall semester lecture series this Wednesday, with the Yes Men. Mike Bonanno and Andy Bichlbaum, a.k.a. the Yes Men, will appear on campus Wednesday, Aug. 26. Their event will...

The Pros and Cons of Getting a Degree Abroad

The University will kick off its fall semester lecture series this Wednesday, with the Yes Men. Mike Bonanno and Andy Bichlbaum, a.k.a. the Yes Men, will appear on campus Wednesday, Aug. 26. Their event will...

The Right Way to Borrow for College

The University will kick off its fall semester lecture series this Wednesday, with the Yes Men. Mike Bonanno and Andy Bichlbaum, a.k.a. the Yes Men, will appear on campus Wednesday, Aug. 26. Their event will...

5 Best College Majors for a Lucrative Career

Eat right The bottom line is, we eat too much. Cut back on portions and aim for four to six small meals a day that all include a source of protein such as lean meat,...

Top Apps that Students Absolutely Love

The University will kick off its fall semester lecture series this Wednesday, with the Yes Men. Mike Bonanno and Andy Bichlbaum, a.k.a. the Yes Men, will appear on campus Wednesday, Aug. 26. Their event will...

Find the Best College for You

The University will kick off its fall semester lecture series this Wednesday, with the Yes Men. Mike Bonanno and Andy Bichlbaum, a.k.a. the Yes Men, will appear on campus Wednesday, Aug. 26. Their event will...

Recent Posts