3 ວິທີກຳຈັດຄາບໄໝ້ຢູ່ເທິງເຕົາລີດ ໃຫ້ກັບມາໃໝ່ອີກຄັ້ງ

1615

ວິທີກຳຈັດຄາບໄໝ້ຢູ່ເທິງເຕົາລີດ ໃຫ້ກັບມາໃໝ່ອີກຄັ້ງ

ຫຼາຍຄົນຄົງຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບການໃຊ້ເຕົາລີດເປັນຢ່າງດີ ເພາະຕ້ອງໃຊ້ລີດເສື້ອຜ້າ ແລະ ເມື່ອເຮົາໃຊ້ເຕົາລີດໄປເປັນເວລາດົນໆກໍ່ຈະມີຄາບໄໝ້ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາແນະນຳການເຮັດຄວາມສະອາດເຕົາລີດ ເປັນວິທີທີ່ງ່າຍໃນການກຳຈັັດຄາບ ແລະ ຮອຍໄໝ້ທີ່ຕິດແຜ່ນເຕົາລີດ

1.  ທຽນໄຂ-ເກືອ: ໃຊ້ແພຫໍ່ທຽນແລ້ວນຳເຕົາລີດຮ້ອນໆມາລີດເທິງແພທີ່ຫໍ່ທຽນຈົນທຽນລະລາຍແລ້ວນຳໄປຖູໃສ່ກັບເກືອທີ່ໂຮຍໄວ້ເທິງຜ້າແພ ແລ້ວເຊັດອອກ ຈະເຮັດໃຫ້ຄາບຫຼຸດອອກງ່າຍດາຍ ຫຼື ຈະຖຸແຕ່ເກືອໃນຂັ້ນຕອນດຽວກໍ່ໄດ້.

2.  ໃບຕອງ: ນຳເຕົາລີດໄປລີດເທິງໃບຕອງ ຖູໄປມາຈົນໃບຕອງເກືອບໄໝ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຄາບທີ່ຕິດຄ່ອຍໆຫຼຸດອອກໄປ ແລະ ລີດມື່ນກ່ອນເກົ່າ.

3.  ຢາຖູແຂ້ວ: ໃຊ້ຢາຖູແຂ້ວທາລົງເທິງເຕົາລີດ ຫຼັງຈາກຮ້ອນຈົນຢາຖູແຂ້ວໄໝ້ກໍ່ລໍຖ້າໃຫ້ເຢັນແລ້ວໃຊ້ຜ້າປຽກເຊັດອອກ.