ໂຈນລັກເບຍ ແຕ່ໄປບໍ່ລອດ !

3133

ສິ່ງມືນເມົາເຂົ້າກະດູກດໍາເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ຕັດສິນໃຈລົງມືຂີ້ລັກເບຍເປັນລັງ ແຕ່ເຄາະຮ້າຍເຈົ້າຂອງຮ້ານຮູ້ທັນ ແລະ ເອີ້ນກອງຫລອນບ້ານພ້ອມຕໍາຫລວດໄລ່ຈັບໄດ້ຄາມື ເຊິ່ງເຫດເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2020 ເວລາປະມານ 8:25 ນາທີ

ຕອນຫົວຄໍ່າ ຢູ່ຕໍ່ຫນ້າໂຮງຫມໍແຂວງຊຽງຂວາງ ພາຍຫລັງຄຸບໂຈນໄດ້ແລ້ວເບິ່ງໃນໂຕພົບອາວຸດຕິດນໍາມາກໍ່ເຫດ ເຊິ່ງເປັນຫລັກສໍາຄັນໃນມັດໂຕ ແລະ ສືບຕໍ່ສອບສວນສືບສວນວ່າປັດໃຈອັນໃດເຮັດໃຫ້ໂຈນກະຈອກລາຍນີ້ລົງມືກໍ່ເຫດ.