WHO ເຕືອນວິກິດໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ເຖິງຂັ້ນຮຸນແຮງສຸດ ການລະບາດຍັງມີອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນ

78

WHO ເຕືອນວິກິດໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ເຖິງຂັ້ນຮຸນແຮງສຸດ ການລະບາດຍັງມີອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນ

ຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍອົງການອະນາໄມໂລກ ກ່າວເຕືອນກ່ຽວກັບວິກິດໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ເຖິງຂັ້ນຮ້າຍແຮງສຸດ ເມື່ອການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງມີອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ເວັບໄຊ Daily Mail ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ທີໂດຣສ ອັດຮານອມ ກີບຣີເຢຊຸສ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍອົງການອະນາໄມໂລກ ກ່າວເຕືອນເຖິງວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງຂະນະນີ້ ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມທົ່ວໂລກມີຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນ, ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 5 ແສນຄົນ ເຊິ່ງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ອາດຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ ຖ້າລັດຖະບານດຳເນີນນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຮັບມືບໍ່ຖືກຈຸດ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ

ທັງນີ້ ຜອ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງຫຼາຍໆປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເຢຍລະມັນ ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໄດ້ມີມາດຕະການທີ່ຊັດເຈນໃນການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

Daily Mail