Homeບົດຄວາມ

ບົດຄວາມ

ນີເຊຣີ ທຳລາຍວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19ໝົດອາຍຸ1ລ້ານກວ່າໂດສ

ນີເຊຣີ ທຳລາຍວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19ໝົດອາຍຸ1ລ້ານກວ່າໂດສຂປລ.ສຳນັກຂ່າວ ຊິນຮວາ,ວັນທີ24ທັນວາ2021, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທາງການ ຂອງນີເຊຣີ(Nigeria) ພວມທຳລາຍ ວັກຊິນ ປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19ຂອງແອສຕຣາ ເຊເນກາ ຫລາຍກວ່າ1ລ້ານໂດສ ຍ້ອນວັກຊິນ ໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານແລ້ວ ຫລັງຈາກ ນຳໄປໃຊ້ບໍ່ທັນ ຕາມໄລຍະ ເວລາທີ່ກຳນົດ ພາຍຫລັງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈາກໜ່ວຍງານພັດທະນາ ເບິ່ງແຍງ ສຸຂະພາບ ຂັ້ນພື້ນຖານ ແຫ່ງຊາດ(NPHCDA) ເປັນຜູ້ປະສານງານ ການສັກວັກຊິນ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19ໃນນີເຊຣີ ແລະ ສຳນັກ ບໍລິຫານ ແລະ ຄວບຄຸມອາຫານ ແລະ ຢາແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັນ ເປັນຜູ້ກຳກັບ ເບິ່ງແຍງ ການທຳລາຍ ວັກຊິນໂຄວິດ-19ຂອງແອສຕຣາເຊເນກາ ທີ່ເຂດກຳຈັດ ຂີ້ເຫຍື້ອ ແຫ່ງໜຶ່ງໃນເຂດຊານເມືອງ ອາບູຈາ./. ຮຽບຮຽງຂ່າວໂດຍ...