ດວງ 4ລາສີຊະຕາເດືອນສິງຫາຈະຫັນປ່ຽນຈາກຮ້າຍກາຍເປັນດີມີເລື່ອງດີໆເຂົ້າມາ.

ດວງ 4ລາສີຊະຕາເດືອນສິງຫາຈະຫັນປ່ຽນຈາກຮ້າຍກາຍເປັນດີມີເລື່ອງດີໆເຂົ້າມາ. ດວງ4ລາສີ ຊະຕາເດືອນສິງຫາຈະຫັນປ່ຽນຈາກຮ້າຍກາຍເປັນດີ ອັນໃດທີ່ເປັນບັນຫາຈະຖືກແກ້ໄຂມີເລື່ອງທີ່ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນຈະມີເລື່ອງດີໆເຂົ້າມາແນ່ນອນ. ໃນຊ່ວງນີ້ດວງຊະຕາຂອງແຕ່ລະລາສີມີການປ່ຽນແປງໂດຍອາດຈະປ່ຽນແປງທາງທີ່ດີແລະປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງ. ອາຈານອອຍ ເຜີຍໃນເພສດວງ 12ລາສີ ລາສີທີ່ຫັນປ່ຽນຈາກເລື່ອງຮ້າຍກາຍເປັນດີ ອັນໃດທີ່ເປັນບັນຫາຈະຖືກແກ້ໄຂມີເລື່ອງທີ່ຊັດເຈັນຫຼາຍຂຶ້ນ ຫາເງິນໄດ້ງ່າຍກວ່າເກົ່າ ຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນຈະມີເລື່ອງດີໆເຂົ້າມາໃນຊີວິດ. ສຳລັບ4ລາສີມີຄື ລາສີເມກ ລາສີຕຸນ ລາສີທະນູ ລາສີກຸມ ດວງເດືອນສິງຫາຈະພິກຜັນຫັນປ່ຽນຈາກຮ້າຍກາຍເປັນດີ ຫາເງິນງ່າຍກວ່າເກົ່າ...

ເປີດດວງລາສີ ນັບຈາກນີ້ອີກ 3ເດືອນຈະມີໂຊກລາບຈາກເດັກ ຈາກຄວາມຝັນ ຈາກເຈົ້າທີ່.

ໃນຊ່ວງນີ້ດວງຊະຕາຂອງແຕ່ລະລາສີມີການປ່ຽນແປງ ໂດຍອາດປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ດີແລະປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງ. 1. ເລີ່ມຈາກລາສີມັງກອນ ລາສີເມກ ລາສີກໍລະກົດ ລາສີພະຈິກ ຈະມີໂຊກລາບຈາກເດັກນ້ອຍ ກຸມານທອງ ວິນຍານເດັກ. 2. ລາສີກຸມ ລາສີພຶດ ລາສີກັນ ລາສີທະນູ ຈະມີໂຊກຈາກຄວາມຝັນ ເຈົ້າທີ່ເຈົ້າຖານ ສຳພະເວສີ (ບູຊາເຈົ້າທີ່ແລ້ວຢ່າລືມທຳບຸນແຜ່ກຸສົນໃຫ້ສຳພະເວສີ).

Recent Posts

You cannot copy content of this page