ຕະລືງ ສາວແອວນ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ພຽງ 13,7 ນິ້ວເທົ່ານັ່ນ

133

ຕະລືງ ສາວແອວນ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ພຽງ 13,7 ນິ້ວເທົ່ານັ່ນ

ນາງ ຊູ ໄນ (Su Naing) ອາຍຸ 23 ປີ ນັກສຶກສາຊາວມຽນມາ 🇲🇲 ຖືເປັນຜູ້ຍິງທີ່ແອວນ້ອຍບາງທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍບໍ່ຜ່ານການສັນຍາກຳ ຮອບແອວຂອງລາວບາງພຽງ 13,7 ນິ້ວເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 34,7 ຊັງຕີແມັດ.

ເຊິ່ງລາວໄດ້ຢືນບັນທຶກສະຖິຕິໂລກກັບ Guinness Book of World Records ເພື່ອຕ້ອງການໄດ້ຮັບການບັນທຶກຊື່ເປັນເຈົ້າຂອງສະຖິຕິແອວນ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ.