ສ.ເກົາຫລີ ບໍ່ພໍໃຈທີ່ຊາວອົດສະຕາລີ ຫຸ້ມຕີ ຄົນເກົາຫລີ ຜູ້ບໍລິສຸດ

9248

ວັນທີ 28 ມີນາ 2020 ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສ.ເກົາຫລີ ກ່າວສະແດງຄວາມເສຍໃຈ ຕໍ່ເຫດການຊາວອົດສະຕາລີຫຸ້ມຕີຄົນເກົາຫລີ ເພາະລັງກຽດຄຽດຊັງ ແລະ ແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດ ພາຍໃຕ້ຈຸດດ່າງພອຍພະຍາດໂຄວິດ ທັງໆທີ່ຄົນເກົາຫລີ ລາຍນີ້ເປັນຜູ້ບໍລິສຸດ ແລະ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດໂຄວິດ.
ປັດຈຸບັນ ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນເຖີງ 564.600 ກວ່າຄົນ, ເສຍຊີວິດ 26.200 ກວ່າຄົນ ແລະ ປິ່ນປົວເຊົາ 114.000 ກວ່າຄົນ ໃນນັ້ນອັນດັບຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອຂອງແຕ່ລະປະເທດມີດັ່ງນີ້:

  1. ອາເມລິກາ ຕິດເຊື້ອ 100.717 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 1.544 ຄົນ
  2. ອີຕາລີ ຕິດເຊື້ອ 86.400 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 9.100 ຄົນ
  3. ສປ ຈີນ ຕິດເຊື້ອ 81.000 ກວ່າຄົນ,ເສຍຊີວິດ 3.000 ກວ່າຄົນ
  4. ສະເປນ ຕິດເຊື້ອ 64.000 ກວ່າຄົນ, ເສຍຊີວິດ 4.800 ກວ່າຄົນ.
    ແປຂ່າວ: ນໍ້າອອ້ຍຂົມ
    ແຫລ່ງຂ່າວ: BBC, The Korea Times