ຂ່າວຮ້ອນ ! ໂຈນປຸ້ນເອົາລົດຈັກ

256


ວັນທີ 1/07/2020 ເວລາ 22:13 ນາທີຢູ່ບ້ານ ນາສາລາ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລອດຕາຍຖືກໂຈນປຸ້ນຊິງຊັບຫວັງເອົາລົດ ແຕ່ໄດ້ພຽງໂທລະສັບ2ຫນ່ວຍແລະກະເປົາເງິນສ່ວນລົດແມ່ນເອົາໄປບໍ່ໄດ້


ຕາມແຫລ່ງບອກວ່າຜູ້ເສຍຫາຍ ຫລື ຜູ້ເຄະຮ້າຍມັກໄປທ່ຽວກາງຄືນເປັນປະຈໍາ ສະນັ້ນຂໍໃຫ້ມີສະຕິໃນການໄປຫລິ້ນໄປທ່ຽວໃນຍາມກາງຄືນ ຖ້າບ່ອນໃດມີຄວາມສ່ຽງ ຫລື ບ່ອນບໍ່ມີໄຟສະຫວ່າງຄວນຫລີ້ກລ່ຽງ

ໂດຍ: ມູນນິທິກູ້ໄພ