ເກືອບຫາກແຕກ ໂຮງແຮມ 5 ດາວຕົກໃຈ ລູກຄ້າສາວເອົາຜ້າອະນາໄມທີ່ໃຊ້ແລ້ວລົງໃນໝໍ້ຕົ້ມນ້ຳຮ້ອນ

153

ໂອຣຽນທັສເດລີ ລາຍງານພຶດຕິກໍາທີ່ຂີ້ດຽດທີ່ສຸດຂອງລູກຄ້າໂຮງແຮມລະດັບ 5 ດາວໃນເມືອງນານນິງ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງເຜົ່າຈ້ວງກວາງຊີທາງພາກໃຕ້ຂອງຈີນ, ຫຼັງຈາກພະນັກງານທຳຄວາມສະອາດໄດ້ພົບເຫັນບາງຢ່າງທີ່ຖືກເຊື່ອງໄວ້ໃນໜໍ້ຕົ້ມນ້ຳຮ້ອນ. ເມື່ອກວດສອບເບິ່ງແລ້ວກໍຕ້ອງຕົກໃຈຫຼາຍ, ເພາະສິ່ງທີ່ເຫັນຢູ່ໃນໝໍ້ແມ່ນຜ້າອະນາໄມແລ້ວຍັງຜ່ານການນຳໃຊ້ແລ້ວ !!

 ລາຍງານລະບຸວ່າ ລູກຄ້າພັກຢູ່ໃນຫ້ອງດັ່ງກ່າວວ່າແມ່ນເພດຍິງ. ຫຼັງຈາກລູກຄ້າເຊັກເອົ້າແລ້ວ  ພະນັກງານກໍເຂົ້າໄປທຳຄວາມສະອາດປົກກະຕິ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ຜິດປົກກະຕິກໍ່ຄືວ່າມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງຢູ່ໃນໝໍ້ຕົ້ມນ້ຳຮ້ອນ ຫລັງຈາກພົບວ່າມັນແມ່ນຜ້າອະນາໄມທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຈຶ່ງຮີບຮ້ອນໄປບອກຫົວໜ້າແມ່ບ້ານ ເຊິ່ງຕໍ່ມາກໍໄດ້ແຈ້ງການກັບຜູ້ຈັດການໂຮງແຮມ ຫລັງຈາກນັ້ນຜູ້ຈັດການຈຶ່ງໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບລູກຄ້າຜູ້ທີ່ກໍ່ເຫດ. ເຊິ່ງຍິງສາວຍອມຮັບວ່າຕົນໄດ້ເຮັດແທ້ ແລະ ຂໍໂທດໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດລົງໄປ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການເປີດເຜີຍວ່າເປັນຫຍັງຍິງສາວຄົນນັ້ນຈຶ່ງເຮັດແບບນັ້ນ.

      ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ທາງໂຮງແຮມຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງພິຈາລະນາວິທີການທີ່ຈະດຳເນີນການກັບລູກຄ້າແນວໃດ. ຈະຍອມຮັບຄຳຂໍໂທດ ແລະ ປ່ອຍຜ່ານ ຫຼື ລາຍງານເລື່ອງນີ້ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຮູ້, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຕຳຫຼວດທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນຄະດີດັ່ງກ່າວ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າມີລູກຄ້າອີກຜູ້ໜຶ່ງເອົາຖົງຕີນທີ່ໃຊ້ແລ້ວໃສ່ລົງໄປໃນໝໍ້ຕົ້ມນ້ຳຮ້ອນໃນໂຮງແຮມດຽວກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນພຶດຕິກຳ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກເຊື້ອໂລກ ແລະ ແບັກທີເຣັຍໃນຜ້າອະນາໄມ ແລະ ຖົງຕີນ.