ອຸທາຫອນ ! ແມ່ລູກອ່ອນເຮັດສາຍແຂນເສຍສຸດທ້າຍລົງໄປຢູ່ໃນທ້ອງລູກ.

268

ອຸທາຫອນ ແມ່ລູກອ່ອນເຮັດສາຍແຂນເສຍສຸດທ້າຍລົງໄປຢູ່ໃນທ້ອງລູກ. ສາຍແຂນລູກເສຍມາໄດ້4ມື້ ຊອກຈັງໃດກໍ່ບໍ່ເຫັນເມື່ອລຳດັບເຫດການແມ່ນຄິດໄດ້ສິ່ງດຽວຄືຫຼຸດຕອນອາບນ້ຳ ແລະ ໄຫຼລົງທໍ່ນ້ຳແນ່ນອນ.

ແຕ່ຜ່ານມາ5ມື້ລູກນ້ອຍແອ່ວໄຫ້ຂັດ ແມ່ກໍ່ຄິດວ່າລູກອືດທ້ອງບໍ່ຖ່າຍເລີຍໃຊ້ຢາສວນກົ້ນໃຫ້ຖ່າຍອອກມາ ຫຼັງຈາກຖ່າຍອອກມາແມ່ຈົນຕົກໃຈມີສາຍແຂນອອກມາພ້ອມກັບອາໂຈມ.

ແມ່ຢືນນິ່ງໆຕົກໃຈຄິດພາບບໍ່ອອກເລີຍເດັກນ້ອຍອາຍຸພຽງ 11ເດືຶອນກືນສາຍແຂນເຂົ້າໄປຖືວ່າໂຊກຍັງດີທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕິດຄໍຫອຍ ຫຼອດລົມກະເພາະ. ເຫດເກີດທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ