Homeຂ່າວຂ່າວລາວໃຈສິຂາດ! ອີຕົນຫຼານນ້ອຍເດ

ໃຈສິຂາດ! ອີຕົນຫຼານນ້ອຍເດ

ໃຈສິຂາດ! ລູກນ້ອຍນັ່ງຮ້ອງໄຫ້ເຝົ້າໂລງແມ່ຈາກໄປບໍ່ຫວນກັບ

ຈາກເຟສບຸກທ່ານໜຶ່ງໄດ້ໂພສວ່າ:ອີຕົນຫລານເດໄຫ້ຮ້ອງຫາແມ່ໃຈຊີຂາດແລ້ວສູ້ໆເດີຫລານແມ່ບໍ່ຄືນມາແລ້ວ.
ເຫັນແລ້ວເປັນຕາອີຕົນຫຼາຍແມ່ຈາກໄປໄວແບບນີ້ລູກນ້ອຍຈະຢູ່ແບບໃດເດເນາະ

ຈາກທີ່ເຫັນແຊັດຂອງພີ່ນ້ອງຂອງຫຼານນ້ອຍໄດ້ຮູ້ວ່າແມ່ຂອງຫຼານນ້ອຍຈາກໄປຍ້ອນຖືພາລູກຄົນທີ່ສອງທ້ອງແກ່ແລ້ວລາວຕີດອກເຮັດໃຫ້ຕົກເລືອດແລະໄດ້ຜ່າຕັດດ່ວນແຕ່ສຸດທ້າຍກໍ່ເສຍຊີວິດຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍຈາກລູກນ້ອຍໄປ

ເຫດການນີ້ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ

ແນວໃດກໍ່ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຄອບຄົວດ້ວຍ ຂໍໃຫ້ຫຼານນ້ອຍສູ້ໆເດີ້

….

ທີ່ມາ

explore more