Homeຂ່າວຂ່າວລາວຝາກເປັນອຸທາຫອນ ພັກຜ່ອນນ້ອຍ ຄິດວ່າບໍ່ເປັນຫຍັງ

ຝາກເປັນອຸທາຫອນ ພັກຜ່ອນນ້ອຍ ຄິດວ່າບໍ່ເປັນຫຍັງ

ຝາກເປັນອຸທາຫອນ ພັກຜ່ອນນ້ອຍ ນອນນ້ອຍ ຄິດວ່າບໍ່ເປັນຫຍັງ ເປັນມາລະໜັກແບບນີ້

Jame Sidavong ຝາກເປັນອຸທາຫອນເດີ
ໃຜທີ່ພັກຜ່ອນນ້ອຍ ນອນນ້ອຍ ກີນເຂົ້າບໍ່ຕົງເວລາກີນແຕ່ຕົ້ມໝີ່ກິນແຕ່ເຂົ້າປຽກບາງເທື່ອກໍ່ເບິດມື້ບໍ່ໄດ້ກີນເຂົ້າ ເຮັດແຕ່ວຽກ ຈົນລືມສຸຂະພາບຕົວເອງຫັກໂຫມໂຕເອງຫຼາຍ ເຮັດວຽກໜັກເກີນກຳລັງ

ຄິດແຕ່ວ່າບໍ່ເປັນຫຍັງ ຖ້າເປັນມາລະໜັກເດ໋ ຫຼາຍໂລກຈະລວມກັນຄົນເຮົາກໍ່ບໍ່ຕ່າງຈາກເຄື່ອງຈັກຫຼືລົດຖ້າຂາດນໍ້າມັນກໍ່ບໍ່ສາມາດໄປໄດ້ຝາກໄວ້ ສຸຂະພາບດີເປັນລາບອັນປະເສີດ
ຖ້າໄປຫາໝໍບໍ່ທັນກະແມ່ນເຫຼືອແຕ່ຊື່ ໄດ້ຊີວິດໃໝ່ກັບມາຈຶ່ງມາຂຽນບອກເປັນອຸທາຫອນ

ຕອນນີ້ກໍ່ຍັງປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍຢູ່ ຫວັງວ່າອາການຈະດີຂື້ນເລື່ອຍໆ…

ຈາກ: Jame Sidavong

explore more