ຮູ້ ຫຼື ບໍ່? ການເປືອຍກາຍນອນສົ່ງຜົນດີຫຍັງແດ່ຕໍ່ສຸຂະພາບ

201

ເຊື່ອວ່າຕ້ອງມີຈັກຄົນທີ່ນິຍົມການບໍ່ນຸ່ງເຄື່ອງນອນ ບໍ່ວ່າຈະເຫດຜົນຫຍັງແຕ່ຮູ້ໄວ້ເລີຍວ່າມັນມີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງທີ່ສຳຄັນເປັນຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບດ້ວຍ

  • ບໍ່ຕ້ອງຊື້ຊຸດນອນອາບນ້ຳແລ້ວເຊັດໂຕເຂົ້ານອນເລີຍ
  • ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໄດ້ຫາຍໃຈ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວພັນດີຂື້ນ
  • ຊ່ວຍກະຊັບຄວາມສຳພັນຂອງຄູ່ຮັກ ເພີ້ມລະດັບຮໍໂມນ oxytocin ຮໍໂມນແຫ່ງຄວາມຜູກພັນງ
  • ຊ່ວຍໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍເປັນປົກກະຕິ ທຳມະຊາດອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍຈະເຢັນລົງເມື່ອຕອນທີ່ເຮົາຫຼັບແຕ່ຈະຄ່ອຍໆອຸ່ນຂື້ນເມື່ອໃກ້ເຖິງເວລາຕື່ນນອນ ດັ່ງນັ້ນຊຸດນອນຈຶ່ງເຂົ້າມາລົບກວນລະບົບປັບອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍ
    5.ຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບເຜົາຜານສະຫຼາຍໄຂມັນໄດ້ດີຂື້ນ
  • ລະບົບການຜະລິດສະເປີມຈະຜະລິດໄດ້ດີໃນຕອນກາງຄື
  • ເຮັດໃຫ້ຮໍໂມນຄວາມຄຽດທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ຄໍຕິຊອລ (Cortiso) ມີປະລິມານຫຼຸດລົງ