Homeຂ່າວຂ່າວລາວສັງຄົມຢູ່ຍາກແທ້ເດ! ເຮັດໄປໄດ້

ສັງຄົມຢູ່ຍາກແທ້ເດ! ເຮັດໄປໄດ້

ຖື ກລ ວງ ໄ ປຂ້ າ ເ ຜົ ານັ່ ງຢ າງ.

ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2022 ໂຊເຟິລົດໂມ້ປູນຂັບຂີ່ລົດ
ໄປສົ່ງປູນ ທີ່ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,
ເຈັບທ້ອງເຂົ້າໄປຖ່າຍຫນັກຢູ່ປ່າ, ໃນຂະນັ້ນ ໄດພົບເຫັນ
ຄົ ນຖືກ ຂ້ າ ດ້ວຍການ ເຜົ ານັ່ ງຢາງ

ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ໄປບອກປະຊາຊົນໃກ້ຄຽງມາເບິ່ງ, ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຜູ້ ເ ສຍຊີ ວິ ດ ຊື່ທ້າວ ເກິ້ ອາຍຸ 33 ປີ, ບ້ານສົມຫວັງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງ,

ສາເຫດ ຄາດວ່າພົວພັນກັບທຸ ລະກິ ດມື ດ ຈຶ່ງຖືກ ລ ວງໄປ ຂ້ າ ເ ຜົານັ່. ງຢ າງ ທີ່ເມືອງສັງທອງ.
ສ່ວນຂໍ້ມູນລະອຽດ ແມ່ນເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈະເປີດເຜີຍ…

explore more