ຊ່ວຍແມ່ຕູ້ແສງແດ່! ບໍ່ມີເຮືອນຢູ່ເລີຍມາອາໄສຢູ່ກ້ອງຂົວເກົ່າ ທີ່ເມືອງຊໍາເໜືອ

190

ເປັນທີ່ໜ້າສົງສານ ແມ່ຕູ້ໄວສະລາ ມາອາໄສກ້ອງຂົວເປັນບ່ອນຢູ່.

ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ ຕຸລາ ຈັນທະວົງສໍ ໄດ້ໂພດຂໍ້ຄວາມ ວັນທີ່ 4 ສິງຫາ 2020 ນີ້ວ່າ:


ປະຕິບັດວຽກສຳຫຼວດຂົວເກົ່າມື້ນີ້. ຢູ່ເມືອງຊຳເໜືອໄດ້ພົບ
ຍີງແກ່ສາລາຄົນໜຶ່ງອາໃສນອນຢູ່ກ້ອງຂົວ. ເປັນບ່ອນລົບແດດລົມຝົນເຫັນແລ້ວເປັນຕາອິຕົນ.

ຂ້າພະເຈົ້າສອບຖາມເພີນວ່າຢູ່ບ້ານໃດ. ເພີນບອກວ່າຢູ່ບ້ານສົບຮາວ
ເພີນຊື່ແມ່ຕູ້ ແສງ ບໍ່ຮູ້ນາມສະກູນ ແຕ່ຜູ່ກ່ຽວບອກວ່າເພີນມີລູກສາວຊື່ ນາງ. ນ້ອຍ. ເອົ້າຜົວຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢູ່ບ້ານ ລາດຄວາຍ ເມືອງໄຊທານີ ຜູ້ກຽ່ວເຄີຍໄປຢູ່ນຳລູກແລ້ວເທືອໜຶ່ງແຕ່ຜູ້ກ່ຽວກັບມາຫົວພັນຍ້ອນວ່າຜົວຂອງຜູ້ກ່ຽວເຈັບປ່ວຍ ແລະ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ

ຕົນເອງເລີຍບໍ່ມີທີ່ເຜິ້ງ ແລະ ບໍ່ມີເງີນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ມາອາໃສນອນຢູ່ຂົວແຫງນີ້.

ໂພດນີ້ເພືອຂໍ້ຄວນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສັງຄົມ. ຖ່າໃຜຮູ້ຈັກລາວ ແລະ ລູກສາວລາວໃຫ້ສົ່ງຂາວບໍ່ແດ່ເດີພໍ້ຊິໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອລາວໄດ້ 020 98077226ເບີໂທຕິດຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ