5ວິທີກຳຈັດແມງໝີ່ ໄດ້ຜົນແທ້ແນ່ນອນ

142


ແມງຫວີ່ຫຼືແມງໝີ່ເຮົາສາມາດພົບໄດ້ຕາມເຮືອນຄົວ ຫ້ອງອາຫານຫຼືຕາມກອງຂີ້ເຫຍື້ອສ້າງຄວາມລຳຄານໃຈຫຼາຍ ເຮົາຈະມີວິທີກຳຈັດດັ່ງນີ້


ທຽນສະໝຸນໄພ ທຽນຫອມ
ຈູດທຽນສະໝຸນໄພພາຍໃນຫ້ອງທີ່ມີແມງໝີ່ ທຽນສະໝຸນໄພຈະສົ່ງກິ່ນຂິວໃຫ້ແກ່ແມງໝີ່ ເຮັດໃຫ້ແມງໝີ່ເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ກ້າເຂົ້າໃກ້ຫ້ອງນັ້ນໆຫຼືພາຍນອກເຮືອນອີກ.


ດອກດາວເຮືອງ
ນຳດອກດາວເຮືອງມາແຊ່ນ້ຳໄວ້ປະມານ 1ຄືນຈາກນັ້ນນຳນ້ຳທີ່ໄດ້ມາວາງໄວ້ບໍລິເວນທີ່ພົບແມງໝີ່ ຫຼື ຈະນຳນ້ຳນັ້ນມາສີດພົ່ນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ ສານທີ່ມີໃນດອກດາວເຮືອງຈະໄລ່ແມງໝີ່ອອກໄປບໍ່ໃຫ້ມາກວນໃຈເຮືອນທ່ານອີກ.


ເຊືອກຈຸບນ້ຳມັນ
ນຳເຊືອກມາທານ້ຳມັນໝູຈາກນັ້ນນຳແຂວນຫຼືເກາະໄວ້ບໍລິເວນທີ່ແມງໝີ່ມັກມາຕອມ ແມງໝີ່່ກໍ່ຈະບິນເຂົ້າມາຕິດເຊືອກຈາກນັ້ນຈຶ່ງຄ່ອຍນຳໄປກຳຈັດຕໍ່ໄປໄດ້ອີກ.


ສະເປກິ່ນຫົວສີໄຄ
ຫົວສີໄຄເປັນສະໝຸນໄພຈາກທຳມະຊາດທີ່ສາມາດໄລ່ແມງໄມ້ໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍ່ມີແມງໝີ່ນຳ ໂດຍນຳເອົາສະເປໄປສີດບໍລິເວນທີ່ພົບແມງໝີ່ເທົ່ານີ້ແມງໝີ່ກໍ່ຈະໝົດໄປ.


ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ
ວິທີນີ້ໄດ້ຜົນດີໂດຍສະເພາະກັບນ້ຳສົ້ມສາຍຊູທີ່ໝັກຈາກແອັບເປິນໂດຍນຳນ້ຳສົ້ມສາຍຊູມາໃສ່ໃນຂວດຫຼືຈອກພາສຕິກ ຈາກນັ້ນໃຊ້ຖົງພາສຕິກຄຸມບໍລິເວນປາກຂວດເຈາະຮູນ້ອຍໆ ພໍໃຫ້ແມງໝີ່ເຂົ້າໄປໄດ້ ແມງໝີ່ຈະຫຼົງເຂົ້າໄປຕິດກັບຂວດ ຈາກນັ້ນນຳນ້ຳສົ້ມສາຍຊູທີ່ມີລິດເປັນກົດເຊິ່ງມີພິດຕໍ່ແມງໝີ່ຈະເປັນໂຕກຳຈັດໃຫ້ເອງ.