ຜູ້ປະສົບໄພຊາວໄຊຍະບູລີຍັງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍສະເພາະເຂົ້າສານອາຫານແຫ້ງຈຳນວນຫຼາຍ

220

ພະແນກແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນນາມກອງເລຂາຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄອບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນກະທົບໃນເບຶ້ອງຕົ້ນຈາກເຫດການໄພນ້ຳຖ້ວມ ໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ 2020 ດັ່ງນີ້:

ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍຸ ຊິນລາກູ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກໜັກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍມື້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ ແລະ ສາຂາແມ່ນ້ຳຫຼາຍສາຍຍຶ່ງຂຶ້ນ ເກີດມີນ້ຳຖ້ວມຂັງ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມຊຸ ໃນຂົງເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຊັບສິນ ແລະ ພຶ້ນທີ່ທຳການຜະລິດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ເສັ້ນທາງແລະ ຂົວ ເສຍຫາຍລວມ 8 ເມືອງ, ມີ 64 ບ້ານ, ມີ 2.629ຄອບຄົວ, ຈຳນວນພົນ 8.761 ຄົນ, ຍິງ 4.161 ຄົນ ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍ25.250.676.769ກີບ ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

1. ເມືອງໄຊຍະບູລີ: ມີ 30 ບ້ານ, ມີ 889 ຄອບຄົວ ມີເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ 11 ຫຼັງ, ມີເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດເສຍຫາຍ 187.34 ເຮັກຕາ, ມີໜອງປາ ແລະ ໜອງກົບ ຖືກນໍ້າຖ້ວມ 42 ໜອງ ໃນນັ້ນມີປາຈຳນວນ 92 ລ້ານໂຕ, ກົບ 6.750 ໂຕ, ມີສັດລ້ຽງ( ງົວ, ໝູ ) ຕາຍ 4 ໂຕ ແລະ ສັດປີກ 4 ແສນກວ່າໂຕ, ຊົນລະປະທານ 3 ແຫ່ງ, ເສັ້ນທາງ 6 ເສັ້ນ, ຕ້ານເຈຶ່ອນ 1 ແຫ່ງ ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ12.461.631.269 ກີບ.

2. ເມືອງແກ່ນທ້າວ: ຂົວຂາດ 2 ຈຸດ ມູນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ 495.000.000ກີບ.

3. ເມືອງໄຊສະຖານ: ດິນເຈື່ອນຖົມເສັ້ນທາງ, ທາງເຈຶ່ອນ 17 ຈຸດ ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍ 5,5 ຕື້ກີບ.
– ນ້ຳຖ້ວມນາ 2 ບ້ານ, ມີ 20 ຄອບຄົວ, ມູນຄ່າເສຍຫາຍ 158.400.000 ກີບ.

4. ເມືອງຄອບ: 10 ບ້ານ, ມີ 141 ຄອບຄົວ, ມີຈຳນວນ 216 ຄົນ, ຍິງ 104 ຄົນ ເນືື້ອທີ່ເສຍຫາຍ 34,40 ເຮັກຕາ ຄ່າເສຍຫາຍ 312.000.000ກີບ.

5. ເມືອງພຽງ: ນໍ້າຖ້ວມນາ 18 ບ້ານ, ມີ 581 ຄອບຄົວ, ມີຈຳນວນ 3.569 ຄົນ, ຍິງ 1.537 ຄົນ ເນືື້ອທີ່ນ້ຳຖ້ວມ325,41ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍ 186,14 ເຮັກຕາ ຄ່າເສຍຫາຍ 2.559.425.000 ລ້ານກີບ.

6. ເມືອງທົ່ງມີໄຊ: ມີ 10 ບ້ານ, ມີ 189 ຄອບຄົວ, ມີຈໍານວນ 931 ຄົນ, ຍິງ 470 ຄົນ ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍ 990.500.000 ກີບ.

7. ເມືອງເງິນ: ມີ 3 ບ້ານ, ມີ 52 ຄອບຄົວ, ມີຈໍານວນ 260 ຄົນ, ຍິງ 125 ຄົນ ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍ 47.572.000 ກີບ.

8. ເມືອງບໍ່ແຕນ: ມີ 11 ບ້ານ, ມີ 757 ຄອບຄົວ, ມີຈໍານວນ 3.785 ຄົນ, ຍິງ 1.925 ຄົນ, ມີເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍໜັກ 2 ຫຼັງ, ເລົ້າເຂົ້າຖືກນ້ຳຖ້ວມ 2 ຫຼັງ, ເນື້ອທີ່ໄຮ່, ນາ ເສຍຫາຍ 119 ເຮັກຕາ, ສັດປີກຕາຍ 933 ໂຕ, ໜອງປາ 26 ໜອງ ແລະ ອຶ່ນໆ ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍ 2.726.148.500 ກີບ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອເບຶ້ອງຕົ້ນທາງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມຳການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ມີການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ ແລະ ນຳເອົາກ້ອນກຳລັງ ປກສ – ປກຊ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເກັບມ້ຽນສິ່ງຂອງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນໄປໄວ້ບ່ອນທີ່ປອດໄພ ແລະ ພາຍຫຼັງລະດັບນ້ຳລົງແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບລົງຕິດຕາມກວດກາ ພ້ອມທັງໄດ້ລະດົມໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບອານາໄມ ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຂອງຕົນໃຫ້ເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກະຕິ.

ຕໍ່ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຜູ້ປະສົບໄພ ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການເຄຶ່ອງຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈຳເປັນເຊັ່ນ: ເຂົ້າສານ, ເຄຶ່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ, ນ້ຳດຶ່ມ.